Wat is dat eigenlijk?

coachingEen wondermiddel? De zoveelste loot aan de begeleidingsboom? Werkt het? *
Er zijn al heel wat woorden aan gewaagd.

Coaching via Clairscan valt samen met de definitie zoals die wordt gehanteerd door de NOBCO, de Nederlandse Orde van beroepsCoaches.

“Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door:

  • bewustwording en persoonlijke groei
  • het vergroten van zelfvertrouwen en
  • het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden

Coach en gecoachte nemen ieder hun verantwoordelijkheid voor het proces.”

In dagelijks taalgebruik: Een luisteraar die de verteller helpt om de kern van zijn verhaal helder te krijgen en alternatieven aandraagt, zodat de verteller zelf oplossingen kan bedenken, kiezen en uitvoeren.

Gesprekken tussen coach en gecoachte hebben een concreet doel: iets willen en kunnen wat de gecoachte voorheen niet kon, de mogelijkheid om nieuw gedrag te vertonen. Feedback en reflecteren zijn belangrijke onderdelen van het proces. Coaching betekent vooral ook de passende vragen stellen, die een aanzet geven tot (zelf-) onderzoek. Door coaching ga je als het ware even de helicopter in om met een andere blik naar de huidige situatie te kijken.

Na iedere afspraak krijgt je opdrachten mee om verder te oefenen of om uit te werken. De resultaten koppel je de volgende keer terug en waar nodig gaan we nog verder ‘fijnslijpen’. De gekozen methodieken en opdrachten zijn maatwerk. Immers, alleen als het past, zal het ook werken.

* Dan werkt het!
Ik ben vanaf het prille begin lid van de beroepsorganisatie en heb het seniorlevel qua niveau en vaardigheden. Kwaliteit gewaarborgd.

Hoe dat er verder uitziet? Klik op zakelijk of prive.