In de schijnwerper?

Een wat ongemakkelijke vraag voor een coach. Want niet ik, maar mijn coachee, zet ik graag in het licht. Dat licht is geen toeval. Mijn naam is Hennie de Kler. Die achternaam gaat terug in mijn familiegeschiedenis tot de Hugenoten, toen was het le Clair, het licht. Vandaar ook mijn oneliner: voor helderheid in zakelijk en persoonlijk functioneren. Ik ben aardig op weg naar de 60 en woon in Leiden. Naast mensontwikkelwerk besteed ik ook graag tijd aan zingen, tuinieren, lezen, lopen, kleding maken en dansen.

Wie ben ik als coach?

Een vraag die verbonden is met mijn werkzame leven.

Dat ben ik begonnen als onderwijzeres, in het basisonderwijs. Ik heb 9 jaar met veel plezier gewerkt in het Jenaplan onderwijs. Uit die tijd heb ik vooral meegenomen om de lerende precies dat stukje aan te reiken wat op dat moment noodzakelijk is. Na een aantal jaren begon er toch wat te kriebelen tot verdere ontwikkeling. Dat resulteerde in een avondstudie Onderwijskunde. Na afronding van deze klus duurde het even voor ik mijn opgedane kennis en kunde in de praktijk kon brengen. Na de komst van mijn eerste zoon kon ik aan de slag bij een verzekeraar als opleidingsmedewerker. Weer 2 jaar later rolde ik door naar een managementfunctie.

Deze periode is een zeer enerverende en leerzame periode geweest. Ondertussen kwam er nog een zoon. Uit deze periode heb ik meegenomen om resultaatgericht te werken in een meer commerciële omgeving. Uiteraard kwam na een aantal jaren weer de nodig kriebel tot verdere ontwikkeling, en vond ik een baan waarin zowel opleiden als managen mogelijk was. Helaas bleek dat maar van korte duur, waarna ontslag volgde wegens reorganisatie. Dan staat de boel wel even op zijn grondvesten te schudden. Met behulp van een outplacementtraject kreeg ik de kans de balans op te maken. Het werd een zelfstandige praktijk als coach. Daarnaast ben ik ook werkzaam al interim-manager en trainer. Het ervaringskoffertje is onderweg goed gevuld geraakt. Zonen staan ondertussen op eigen benen. Begin 2013 is mijn boek Verbaal judo verschenen bij uitgeverij Thema. Regelmatig geef ik de bijbehorende workshop.

Mijn werk als coach?

Een ieder die bij mij met werkgerelateerde vragen binnen komt, krijgt eerst een warm welkom.

Het feit dat je bereid bent je vragen actief aan te pakken, duidt op moed en levenslust. Tijdens de kennismaking probeer ik door vragen, spiegelen, samenvatten en toetsen de te achterhalen welke aspecten er spelen bij de coachingsvraag. Indien mogelijk kan er ook een TTI profiel worden afgenomen. Dit soort onderzoek geeft in korte tijd een goed beeld van je gedrag, drijfveren of EQ. Deze rapportage wordt ter beschikking gesteld van zowel de cliënt als de opdrachtgever.

Daarna stippelen we de route uit, om samen op pad te gaan. Elke reis is weer anders, elke cliënt vraagt weer een ander soort ‘bijschijnen’ van het pad. Gedurende het traject kan de route nog wel eens veranderen. Dat is voor mij een logisch onderdeel van het proces. En onderweg is veel te vinden voor zowel mijn cliënt als voor mijzelf: brokjes bewustwording, stukjes inzicht, plukjes begrip, pakjes nieuwe energie, vallende kwartjes, wolkjes opluchting, blikjes met verbazing en een portie erkenning. Maar ook wat snippers twijfel, restjes onzekerheid en dipjes chaos. Alles komt voorbij en is onderdeel van de reis.

In elk traject zet ik verschillende methodieken in, afhankelijk van de leerstijl van mijn cliënt. Zo maak ik regelmatig gebruik van het kernkwadrant, de RET methode, oplossingsgericht werken, time-managementtechnieken, ACT (Acceptance and Commitment Therapie) of de vragen van Byron Katie. Ook gebeurd het me regelmatig dat ter plekke een huiswerkopdracht ontstaat, precies aansluitend bij jouw vraag van dat moment. Verder speel ik graag advocaat van de duivel, wil nog wel eens plagen, en benoem het ‘ongezegde’ op onderzoekende manier.

werkruimte

Het resultaat voor de coachee?

Het belangrijkste resultaat voor jou is dat je weer grip herkrijgt op je leven en je realiseert dat niet de situatie, maar je antwoord daarop van belang is voor de kwaliteit van je leven. Er ontstaat weer zicht op nieuwe mogelijkheden en beweging. Dat kan ook betekenen dat je afscheid neemt van oude gewoontes en gebruiken. Dit leer- en ontwikkelproces stopt niet bij beëindiging van een traject. Je hebt ook geleerd op een proactieve wijze je leven verder vorm te geven. Elke keer dat dat gebeurd, zie ik hernieuwde vitaliteit. Voor mij een onbetaalbaar cadeautje van mijn werk als coach.

Download link CVCurriculum Vitae (.PDF)

in-icon