Training

Voor elk type training geldt: Maatwerk is het motto! Clairscan verzorgt in-company trainingen voor groepen tot 8-10 personen op het gebied van:

 • Managementtrainingen

o Gesprekstechnieken voor managers
o Delegeren
o Onderhandelen
o Coachend leidinggeven

 • Communicatietrainingen

o Algemene gesprekstechnieken
o Telefonische vaardigheden
o Persoonlijke Effectiviteit
o Presentatietechnieken
o Verbaal judo?

 • Training Vrouw & Management

o Een training specifiek gericht op vrouwelijk leidinggevende, met aandacht voor verschillende aspecten van de vrouwelijke leidinggevende rol, en hoe daar effectief mee om te gaan.

Staat uw wens er niet bij? Neem contact op!

Materiaalontwikkeling

Ruime ervaring in het ontwerpen van coachings- of trainingstraject, inclusief het vervaardigen van het schriftelijke/digitale materiaal.

Kiest u maar:

 • ISBW, jobcoaching en Modules HBO Coaching
 • NCOI Zakelijk Nederlands en module HBO Coaching en persoonlijke ontwikkeling
 • Natuurschool
 • Cursus Basisbegrippen Verzekeringen
 • Training Vrouw en Management
 • Workshop Blikopener
 • Digitaal dossier JGZ (MLCas)
 • Workshop Gastvrijheid voor CB-assistenten
 • Workshop en training Verbaal judo.

Neem contact op!

Zelfinzicht door TSI-analyse

zelfinzichtHeb je wel eens jezelf gezien?!

De TSI-analyse geeft je op een snelle en effectieve manier het noodzakelijke inzicht in je gedrag, drijfveren en talenten en de match daartussen.

Gedrag: hoe gedraag je je van nature en hoe reageer je op je omgeving. En in hoeverre verschillen deze twee gedragsstijlen van elkaar

Drijfveren: waarom doe je wat je doet, wat zijn je achterliggende waarden en interesses

Talenten: vaardigheden en talenten, ook de verborgen talenten

EQ: hoe zijn jouw EQ vaardigheden ontwikkelt?

Match: doe je waar je goed in bent en waarin je het best tot je recht komt

Het TSI-profiel zegt dus veel over je potentieel en de mate waarin je je talenten inzet en je minder goed ontwikkelde talenten compenseert. Het geeft ook inzicht in de match tussen je persoonlijkheid, je drijfveren en je talenten. Dit is onmisbare informatie voor het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap.

Hoe werkt het?

Je ontvangt een persoonlijke inlogcode om online je TSI-profiel in te vullen. De rapportage is een vertaling van je profiel naar een beschrijving van je gedrag en je drijfveren. Dit rapport wordt in een persoonlijk gesprek uitgebreid toegelicht.

Het eerste deel is een gedragsanalyse. Deze meet o.a. hoe jij je presenteert en hoe je met anderen communiceert. Ook komt in dit deel aan de orde hoe je je taken het liefste aanpakt en hoe je je werk organiseert: wat doe je en hoe doe je dat het best.

Het tweede gedeelte meet drijfveren ofwel innerlijke motivatoren: waar word jij gelukkig van? Waarvoor kom jij ‘s morgens je bed uit? En waarom doe je de dingen die je doet?

Elk niveau

Met de inzichten uit de TSI-analyse kun je op elk niveau je voordeel doen, onafhankelijk van waar je staat in je ontwikkeling. De uitkomsten vinden hun weerslag op elk terrein, of het nu gaat om persoonlijke, relationele of werkgerelateerde items.

Clairscan is gecertificeerd voor het afnemen van gedrag- en drijfveerprofielen. Voor verdere informatie, zie www.ttisi.nl.

Nieuw: de EQtest

De Emotional Quotient van TSI, ontwikkeld door dr. Izzy Justice en dr. Bill Bonnstetter, is een assessmentinstrument gebaseerd op het vijfdomeinen-model dat de basis vormt van Emotionele Intelligentie.van je profiel naar een beschrijving van je gedrag en je drijfveren. Dit rapport wordt in een persoonlijk gesprek uitgebreid toegelicht.

Zelfbewustzijn gaat over de vaardigheid de eigen stemmingen, emoties, gevoelens en motivaties te herkennen en te plaatsen, alsmede hun effect op de omgeving te begrijpen.

Zelfregulatie betreft het vermogen om de impact van (ontregelende) impulsen, emoties en stemmingen op handelingen, acties en beslissingen te beperken door ze te reguleren. Kort gezegd: het vermogen om eerst te denken en dan pas te doen.

Motivatie gaat over de passie om te werken met meer dan alleen noodzaak, salaris, of status als motivatie. En over de intrinsieke neiging om actie te ondernemen en doelen na te streven met energie, volharding en optimisme, zelfs als het tegenzit.

Empathie heeft te maken met de vaardigheid de emoties en gemoedstoestand van andere personen te herkennen, begrijpen en interpreteren.

Sociale vaardigheden gaat over het vermogen om wederzijds bevredigende relaties op te bouwen en te onderhouden, en een loyaal sociaal netwerk in stand te houden.

Het fijne aan emotionele intelligentie is dat een individu door inzicht en transformatie op het emotionele vlak kan blijven groeien, privé en professioneel. In tegenstelling tot IQ, dat over het algemeen stabiel blijft gedurende een mensenleven, zal EQ zich met leeftijd en levenservaring sowieso bij de meeste mensen wel ontwikkelen, mede gestuurd door wat iemand van nature heeft meegekregen (nature) en hoe hij/zij door ervaring emotioneel gerijpt is (nurture). Door inzicht, begeleiding en oefening kan iemand zijn emotionele intelligentie echter een extra impuls geven of in een hoger tempo ontwikkelen dan het tempo dat ‘het klimmen der jaren’ voorschrijft. In veel gevallen zal daar een professionele behoefte aan ten grondslag liggen: “ik wil, met het oog op mijn professionaliteit (ambities/functioneren/prestaties) graag (nog) beter en effectiever gebruik leren maken van emoties als gids en raadgever”.

De EQtest is mogelijk als eenmalig consult, maar kan ook erg goed gecombineerd worden met een doelgericht coachingstraject.

Hoe werkt het?

Je ontvangt een persoonlijke inlogcode om online je TSI-profiel in te vullen. De rapportage is een vertaling van je profiel naar een beschrijving van je resultaten op de 5 domeinen van Emotionele Intelligentie. Dit rapport wordt in een persoonlijk gesprek uitgebreid toegelicht.

Het profiel bestaat uit twee delen: Het eerste deel is het overzicht van de resultaten op de 5 domeinen. Het tweede gedeelte biedt ontwikkelsuggesties voor de resultaten uit het eerste deel.

Clairscan is gecertificeerd voor het afnemen van gedrag- en drijfveerprofielen en de EQtest. Voor verdere informatie, zie ook www.ttisi.nl.