De doorstart.

Medio december 2018 kwam Reinder Reinders op bezoek. Reinder had een jaar bij ons gebivakkeerd (door gebrek aan kamers) om zijn master jeugdrecht te volgen in Leiden. Hij kwam een week logeren, het werd een jaar. Na dat studiejaar was alles klaar, behalve de scriptie.

We zaten dus min of meer samen in het schrijfschuitje.

We hebben een weddenschap afgesloten: voor de zomer van 2019 is het klaar. Reinder zijn deadline was harder als die van mij. Hij is september 2019 afgestudeerd. Bravo.

En ik ben ook weer op gang gekomen. Mijn werk vorderde gestaag. Mei 2019 vroeg een buurtgenote van de bewonervereniging, (die ook veel last heeft gehad van die boor) of ik wat informatie had over macht en belangen. Dat hoofdstuk stond net in de steigers. Dus mijn eerste meelezer was daar. Na dat hoofdstuk was Claudine Kranenburg bereid de rest ook te lezen. We hebben alles doorgenomen. Na afloop wilde Claudine de kladversie houden. Kijk, dat geeft een lekker duwtje. Najaar 2019 gebruikt voor het schaaf- en schrapwerk. En toen kon het zoeken naar een uitgever beginnen.